Wijziging in ledenadministratie

Geschreven door Hoofdbestuur.

In goed overleg is besloten de gecombineerde functie van pennigmeester/ledenadministrateur te gaan scheiden.  Angeliqie Figee is bereid gevonden de verzorging van de ledenadministratie op zich te nemen. Dit betekent dus in de praktijk, dat Angeliqe voortaan het eerste aanspreekpunt zal zijn voor de ledenadministratie .  Sjaak Sanders zal als penningmeester en bestuurslid eindverantwoordelijk voor dit belangrijke onderdeel van onze huishouding blijven.

In de praktijk betekent dit, dat alle correspondentie per e-mail over zaken, die de ledenadministratie betreffen ( aanmeldingen, afmeldingen, verhuizingen, wijzigingen in NAW en telefoongegevens voortaan verstuurd dienen te worden naar het adres ledenvvnk@gmail.com.

Overige correspondentie en informatie  kan in de bestuurskamer bezorgd of gedeeld worden. Het bestuur zal zorgen, dat deze informatie op de juiste plaats terecht komt.