Beleidsplan

Begin 2011 heeft onze vereniging meegedaan aan een pilot van de KNVB: "Bepaal je ambitie". Met deze methode kunnen verenigingen met betrokkenen stapsgewijs een nieuw beleid en strategie bepalen en deze vervolgens weer omzetten naar ambities. De basis voor de methode "Bepaal je ambitie" wordt gevormd door de KNVB clubscan.

Vanuit de vereniging is er een werkgroep samengesteld waarin verschillende afdelingen van de vereniging vertegenwoordigd zijn. In deze werkgroep zaten vertegenwoordigers van de jeugd, het hoofdbestuur, het kantinebeheer, het vrouwen- en meisjesvoetbal, de senioren en het terreinbeheer.

Een van de uitkomsten van "Bepaal je ambitie" is meer structuur aanbrengen binnen de vereniging. Het beleidsplan geeft handvatten voor de toekomst. Het beleidsplan is een voorstel van het hoofdbestuur, wordt vastgesteld door de leden en is jaarlijks onderwerp van gesprek in de algemene ledenvergadering.

In 2012 is het beleidsplan vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Het plan is voor de komende vier jaar vastgesteld met als doel onze vereniging structureel naar een hoger plan te tillen.

Informatiegids

Jaarlijks wordt er een informatiegids uitgegeven. Deze gids wordt doorlopend herzien. In deze gids staan een aantal belangrijke zaken die binnen onze vereniging worden gehanteerd. Het biedt informatie voor spelers en ouders/verzorgers voor allerhande zaken die gelden binnen onze vereniging; denk daarbij aan informatie over spelerspasjes, contributiebepalingen, jeugdsportfonds, vervoer bij uitwedstrijden, etc.

Huishoudelijk reglement & Protocollen

Naast het beleidsplan zijn verschillende protocollen opgesteld die invulling geven aan het beleidsplan. Momenteel zijn de volgende documenten opgesteld: